Partners en Lidmaatschappen

R_CTR Agency werkt samen met diverse partners. Vanwege de wet en regelgeving zijn al onze partners in de particuliere recherche onderzoeken in het bezit van een Vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justie en/of in het bezit van een Legitimatiebewijs (Gele Pas).


De BPOB staat voor:

Het behartigen van de ideële, materiële en maatschappelijke belangen van particuliere onderzoekers;

Het bevorderen van deskundigheid, operationele arbeidstechnieken en al hetgeen daarmee verband houdt;

Het stimuleren van het delen van kennis en vaardigheden tussen collega’s in het land, werkzaam op het gebied van particulier onderzoek ter bevordering van professionele samenwerking in een sfeer van vriendschappelijke collegialiteit.

Voor AVG Awareness Trainingen, Fysieke Pentesten en Cybersecurity vraagstukken werkt R_CTR AGENCY samen met Cyber Proof uit Amsterdam.

SPV biedt vele opleidingen. OSINT / Internet Rechercheren Basis is een prima startcursus.

R_CTR Agency is lid van de BRANCHEVERENIGING voor PARTICULIERE ONDERZOEKSBUREAUS

Johan Roorda (R_CTR Agency) is sinds 2018 licentiehouder van DHM Security Management

Indien er noodzaak is voor aanvullende security adviezen zal er op basis van 'De Haagse Methodiek" een uitgebreid rapport worden opgemaakt zodat uw beveiligingsorganisatie het gestelde beleid kan updaten.