Partners en Lidmaatschappen

R_CTR Agency werkt samen met een aantal partners. Vanwege de wet en regelgeving zijn al onze partners in de onderzoeken in het bezit van een Vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justie en in het bezit van een Legitimatiebewijs (Gele Pas) via R_CTR Agency.


De BPOB staat voor:

Het behartigen van de ideële, materiële en maatschappelijke belangen van particuliere onderzoekers;

Het bevorderen van deskundigheid, operationele arbeidstechnieken en al hetgeen daarmee verband houdt;

Het stimuleren van het delen van kennis en vaardigheden tussen collega’s in het land, werkzaam op het gebied van particulier onderzoek ter bevordering van professionele samenwerking in een sfeer van vriendschappelijke collegialiteit.

Voor AVG Awareness Trainingen, Fysieke Pentesten en Cybersecurity vraagstukken werkt R_CTR AGENCY samen met Cyber Proof uit Amsterdam.


R_CTR Agency is lid van de BRANCHEVERENIGING voor PARTICULIERE ONDERZOEKSBUREAUS

R_CTR Agency is sinds 2018 licentiehouder van DHM Security Management