Nieuws

Recherchebureau inschakelen of zelf een vergunning aanvragen?

Recherchebureau inschakelen of zelf een vergunning aanvragen?

Veel organisaties in Nederland onderzoeken vanuit een gerechtvaardigd belang. Maar wanneer schakel je een Particulier Recherchebureau in of vraag je als organisatie zelf een Recherchevergunning aan?

Lees meer

Beleidsregels Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus 2019

Met ingang van 12 april 2019 zijn de nieuwe Beleidsregels Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus 2019 (BPBR 2019) van kracht geworden. In dit artikel worden de grootste veranderingen toegelicht.

Lees meer

Security Manager / Mystery Guest ai

Op basis van consultancy adviseert de heer J. Roorda op pragmatische wijze. Hij is u graag van dienst als u 1 van de volgende vragen heeft;

Lees meer

R_CTR AGENCY VERGUNNING

R_CTR AGENCY is een Particulier Recherchebureau sinds juni 2018. In deze maand heeft het Ministerie van Jusitie en Veiligheid (Min V&J) aan R_CTR Agency een vergunning toegekend om particuliuer Recherche werkzaamheden uit te voeren.

Lees meer

De noodzaak van onderzoek naar de juist gegevens van uw (toekomstige) klanten

Lees meer