R_CTR AGENCY is gespecialiseerd in onderzoeken op basis van OSINT en SOCMINT

R_CTR Agency is een Particulier Onderzoeksbureau (POB) en is voornamelijk gespecialiseerd in Open Source Intelligence (OSINT) en Social Media Intelligence (SOCMINT).

OSINT

staat ook voor ‘open bronnen onderzoek’ en/of internet-rechercheren. Online zoeken is een specialisme die iets verder gaat dan alleen 'Googlen'. OSINT is vooral het vergaren en analyseren van informatie over personen en organisaties.

Opdrachten, op basis van uw onderzoeksvraag en een vastgesteld gerechtvaardigd belang starten wij desgewenst binnen 24 uur op.

Tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van het type onderzoek, doorlooptijd en de gewenste rapportage. Onze werkzaamheden worden vooraf zo veel mogelijk begroot in een Plan van Aanpak zodat u een duidelijk beeld heeft van het budget. Neem contact met ons op voor een indicatie.


Particulier Onderzoeks Bureau (POB)

R_CTR Agency is een Particulier Onderzoeksbureau die voldoet aan het vergunningstelsel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De vergunning is geregistreerd onder POB nummer 1645. Dienst Justis is verantwoordelijk voor de screening en uitgifte van de POB nummers. Meer informatie kan u vinden op deze website.

Zonder een vergunning is het in Nederland niet toegestaan om recherchewerkzaamheden te verrichten en zijn rapportages niet rechtsgeldig. Het POB nummer geeft daardoor een controlemogelijkheid voor de rechtsgeldigheid van een vergunning.

Gele Pas

De "Gele Pas" wordt uitgegeven door de afdeling Korpscheftaken van de vestingsplaats van het Particuliere Onderzoeksbureau. Alvorens de Gele Pas wordt afgegeven wordt er achtergrondonderzoek verricht naar de pashoudder. De afdeling Korpscheftaken controleert periodiek -en onaangekondigd- op de naleving van wet- en regelgeving.

Met welke onderzoeken en deel onderzoeken kunnen wij u van dienst zijn?

Het verrichten van onderzoek naar vermoeden van fraude rond (Europese) Aanbestedingstrajecten

Concurrentie analyse, ondersteuning in markt- en product-onderzoek

Het in kaart brengen van sociale netwerken van een subject

Het zoeken naar (verborgen) assets, bezittingen en vermogensbestanddelen

Het achterhalen van iemands (niet toegestane) nevenactiviteit (arbeidsrechtelijk beding)

Het vinden van (verborgen) accounts op sociale media

Het verrichten van onderzoek naar iemands huidige locatie en/of verblijfplaats

Het achterhalen van een zogeheten ‘ultimate beneficial owner’ (UBO)

Het analyseren en interpreteren van beeldmateriaal (zoals foto’s en video’s van diefstal, brandstichting, mediaoptreden subject)

Het monitoren van gebeurtenissen voor en tijdens evenementen

Staat uw onderwerp niet in deze lijst? Neem nu contact met ons voor uw specifieke vraagstuk!